Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Teoretické výpočty stability a elektronové struktury povrchů Si
Thesis title in Czech: Teoretické výpočty stability a elektronové struktury povrchů Si
Thesis title in English: Theoretical calculation of stability and electronic structure of Si surfaces
Key words: Ab-initio, teorie funkcionálu hustoty, rekonstrukce povrchů, STM
English key words: Ab-initio, density functional theory, surface reconstruction, STM
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.10.2010
Date of assignment: 19.10.2010
Date and time of defence: 13.09.2011 00:00
Date of electronic submission:04.08.2011
Date of submission of printed version:05.08.2011
Date of proceeded defence: 13.09.2011
Opponents: RNDr. Lucie Szabová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Guidelines
1) Osvojení si problematiky výpočtů atomární a elektronové struktury pomocí metody funkcionálu hustoty.
2) Práce s výpočetním programem Fireball pro výpočty elektronové a atomární struktury molekul a pevných látek.
3) Studium vybraných rekonstrukcí povrchů Si(100) a Si(111) - výpočet elektronové a atomární struktury, posouzení stability testovaných modelů
4) Určení vlivu vybraného adsorbátu na elektronovou strukturu povrchu Si.
References
1. I. Nezbeda, J. Kolafa, M. Kotrla, Úvod do počítačových simulací: Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, Karolinum 2003
2. W.Koch, M.C. Holthausen, A Chemist's Guide to Density Functional Theory, Wiley-VCH (2002), ISBN 3-527-30422-3
3. Solid State Physics G. Grosso, G. P. Parravicini Academic Press (14 Feb 2000) ISBN-10: 012304460X
Preliminary scope of work
Orientované povrchy Si(100) a Si(111) jsou hojně studovány jako substráty pro růst dobře definovaných nanostruktur. Studium je motivováno možností technického využití modifikovaných povrchů s novými elektronickými vlastnostmi, které by byly slučitelné se stávající křemíkovou technologií. Využití počítačové simulace na bázi funkcionálu hustoty umožňuje podrobnou analýzu takových povrchů.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=132
Preliminary scope of work in English
Oriented surfaces Si(100) and Si(111) are widely used as substrates for growth of well defined nanostructures. The study is motivated by possibility of technological use of modified surfaces with novel electronic properties consistent with recent silicon technology. Use of computer simulation based on density functional theory allows detailed analysis of these surfaces.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=132
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html