Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Lakové předměty státu Chu v hrobovém kontextu
Thesis title in Czech: Lakové předměty státu Chu v hrobovém kontextu
Thesis title in English: Lacquer Wares of the Chu Kingdom in a Mortuary Context
Key words: lakové předměty ,hrob, pohřební výbava, stát Chu, doba Válčících států
English key words: lacquer objects, tomb, funerary goods, state Chu, Warring States period
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.05.2010
Date of assignment: 27.07.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 18.08.2011
Date and time of defence: 09.09.2011 00:00
Date of electronic submission:31.08.2011
Date of proceeded defence: 09.09.2011
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Zlata Černá, Dr.
 
 
 
Guidelines
Autorka se ve své práci bude věnovat výrobkům z laku pocházejícím z doby Chunqiu (770-453 př. n. l.) a Válčících států (453-221 př. n. l.) z jižního státu Chu, a to se zvláštním zřetelem na jejich význam v pohřebních obřadech. V úvodních částech práce bude ve stručnosti charakterizovat prehistorii a vývoj laků v Číně od neolitu po dobu Zhou. Dále podá přehled kategorií lakových předmětů, které jsou známy pro pojednávané období a posléze se zaměří na jejich možný význam v hrobových kontextech, z nichž pochází většina nálezů. Pro tento účel popíše změny v přístupu k posmrtnému životu v průběhu doby Chunqiu a Válčících států, s tím související proměny ve vybavení hrobek a posléze se je pokusí zdokumentovat na konkrétním srovnání dvou významných jižních hrobek: hrobky markýze Yi z Zeng († 433 př. n. l.) a hrobky hodnostáře Shao Tuoa († 316 př. n. l.) odkryté v Baoshanu. Zaměří se přitom na proměny lakových předmětů v obou hrobkách a možný nárůst jejich významu ve srovnání s bronzovými obřadními předměty.
References
Baoshan Chu mu. Beijing, Wenwu chubanshe, 1991.
So, J. F.: Chu Art. Link between the Old and New, in: C. A. Cook – J. S. Major (eds.), Defining Chu. Image and Reality in Ancient China, Honolulu: University of Hawai´i Press, 1999, 33-47.
Teng Rensheng: Lacquer Wares of the Chu Kingdom. Hong Kong: The Woods Publishing Company, 1992.
Xu Shaohua: Chu Culture. An Archaeological Overview, in: C. A. Cook – J. S. Major (eds.), Defining Chu. Image and Reality in Ancient China, Honolulu: University of Hawai´i Press, 1999, 21-32.

Zeng hou Yi mu. Beijing: Wenwu chubanshe, 1989.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html