Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Nekonečné součiny
Thesis title in Czech: Nekonečné součiny
Thesis title in English: Infinite products
Key words: Nekonečný součin, konvergence, součinové vztahy pro některé funkce
English key words: Infinite product, convergence, infinite products for some functions
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2011
Date of assignment: 01.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 04.11.2011
Date and time of defence: 04.09.2012 00:00
Date of electronic submission:02.08.2012
Date of submission of printed version:02.08.2012
Date of proceeded defence: 04.09.2012
Reviewers: doc. RNDr. Robert Černý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí se základními vlastnostmi nekonečných součinů, rozvojem některých elementárních (i neelementáních) funkcí do nekonečných součinů a odvozením některých zajímavých identit, které obsahují nekonečné součiny. Téma je kompilační.
References
W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha, 2003
V. Jarník: Diferenciální počet I, Academia, Praha 1974
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html