Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Magnetická rekonekce ve slunečním větru
Thesis title in Czech: Magnetická rekonekce ve slunečním větru
Thesis title in English: Magnetic reconnection in the solar wind
Key words: Magnetická rekonekce, sluneční vítr, zamrzlé magnetické pole, plazma
English key words: Magnetic reconnection, solar wind, frozen magnetic field, plasma
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.12.2010
Date of assignment: 16.12.2010
Date and time of defence: 27.09.2019 09:00
Date of electronic submission:27.06.2019
Date of submission of printed version:27.06.2019
Reviewers: RNDr. Miroslav Bárta, Ph.D.
  prof. doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
 
 
Guidelines
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=237
References
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=237
Preliminary scope of work
Jedním z hlavních projevů sluneční aktivity jsou vývrhy koronální hmoty (ICME), ve kterých se mohutná oblaka koronálního plazmatu šíří z aktivních oblastí vysokou rychlostí do meziplanetárního prostoru do vzdáleností mnoha astronomických jednotek. Vývrhy koronálním hmoty mají zpravidla výraznou strukturu ohraničenou rázovými vlnami a vnitřní oblastí dominovanou magnetickým polem (magnetická oblaka). Svými rozměry tyto oblasti výrazně přesahují planetární magnetosféry a interakce s nimi vyvolává dramatické magnetosférické jevy typu geomagnetických bouří s významným dopadem na člověka a jeho technologie. Pro spolehlivou předpověď dopadu ICME na Zemi a její kosmické okolí je nutné detailní poznání struktury, tvaru a velikosti i charakteristickým plazmatických parametrů, ovlivněných v interakci s okolním slunečním větrem.

Téma práce zahrnuje studium dynamiky meziplanetárních vývrhů koronální hmoty na základě vícebodových experimentálních družicových pozorování a numerických počítačových modelů s cílem hlouběji popsat jejich prostorovou strukturu a vývoj během šíření od Slunce. Pozornost bude také věnována interakci ICME s magnetosférou Země i jiných planet.

Téma je řešeno v rámci výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více zahraničních pobytů.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=237
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html