Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Thesis title in Czech: Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování
Thesis title in English: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Key words: teorie distribuovaného rozhodování, Kullbackova-Leiblerova divergence, princip minimální křížové entropie
English key words: distributed decision making, Kullback-Leibler divergence, minimum cross-entropy principle
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.11.2010
Date of assignment: 18.11.2010
Date and time of defence: 14.09.2015 08:30
Date of electronic submission:26.05.2015
Date of submission of printed version:26.05.2015
Date of proceeded defence: 14.09.2015
Opponents: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
  doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
 
Guidelines
Reálné procesy jsou výslednicí relativně samostatně se rozhodujících, ale vzájemně se ovlivňujících částí, modelovaných v současnosti nejčastěji pomocí multi-agentních systémů. Ucelená normativní a algoritmizovaná teorie vedoucí rozhodovače při řešení konkrétních problémů však chybí. Předběžné výsledky naznačují, že takovou teorii je možno vytvořit kombinací bayesovského rozhodování, modelování pomocí dynamických směsových modelů a plně pravděpodobnostního návrhu rozhodovacích strategií. Tato nová oblast, mající aplikace jak v technických oblastech, tak například v demokratickém rozhodování, otvírá řadu teoretických, algoritmických, experimentálních a softwarových problémů.
References
1) Andrýsek J., Kárný M., Kracík J. (Eds.): Multiple Participant Decision Making. (International Series on Advanced Intelligence. 9). Advanced Knowledge International, Adelaide 2004, 182 pp.

2) Kárný M., Guy T. V.: On dynamic decision-making scenarios with multiple participants. In: Multiple Participant Decision Making. (Andrýsek J., Kárný M., Kracík J. eds.). ( International Series on Advanced Intelligence. 9). Advanced Knowledge International, Adelaide 2004, pp. 17-28.

3) dle doporučení školitele
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html