Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Funkční charakterizace podjednotky Sec5 komplexu exocyst u rostlin.
Thesis title in Czech: Lokalizace a dynamika Sec5 podjednotky komplexu exocyst v rostlinných buňkách
Thesis title in English: Functional characterization of the Sec5 subunit of exocyst complex in plants.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.04.2010
Date of assignment: 20.09.2010
Date of electronic submission:02.09.2011
Date of proceeded defence: 23.09.2011
Opponents: doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Exocyst je proteinový complex hrající roli v sekretorické dráze eukaryotických buněk. K plasmatické membráně připoutává váčky, které následně s membránou splynou díky aktivitě SNARE proteinů. V současnosti je jeho funkce studována u kvasinek, živočichů, ale i u rostlin. Tato práce se zabývá studiem podjednotky komplexu Sec5 u modelového rostlinného organismu Arabidopsis thaliana. Lokalizace a dynamika tohoto proteinu značeného fluorescenčním proteinem GFP byla studováne na vnitrobuněčné úrovni pomocí mikroskopie, včetně metody VAEM/TIRF. Sec5 je protein lokalizován v cytoplasmě buněk kořene. Protein se také vyskytuje na cytoplasmatické membráně buněk s vysokou sekreční aktivitou a ve zrajících přepážkách v pozdějších fázích buněčného dělení. Doplňování proteinu na membránu částečně závisí na aktinovém cytoskeletu. Závěry práce se shodují s poznatky o dalších podjednotkách komplexu exocyst organismu Arabidopsis thaliana, které byly získány podobnými metodami. Práce přináší výsledky, které spolu s předchozími poukazují na funkci proteinu Sec5 v rámci komplexu exocyst.
Preliminary scope of work in English
Exocyst is a protein complex involved in tethering of secretory vesicles to cytoplasmic membrane before SNARE-mediated fusion event. Its presence and function in secretory pathway has been confirmed in yeasts, animals and plants. This thesis describes some properties of Sec5, one of the exocyst subunits, in plant model Arabidopsis thaliana. Microscopic methods, including VAEM/TIRF microscopy, were used to study subcellular localization and dynamics of Sec5-GFP fusion protein. Sec5 is cytoplasmic protein that also localizes to cytoplasmic membrane, particulary in cells with high secretory activity. It strongly localizes to maturating cell plates during late cytokinesis and its localization to cytoplasmic membrane partially depends on actin cytoskeleton. Generally, obtained results are in agreement with corresponding observations of behavior of other exocyst subunits in plant cells, suggesting, that Sec5 executes its function as part of the exocyst complex.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html