Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv polymorfismu Toll-like receptoru 4 na kondici a ornamentaci u sýkory koňadry
Thesis title in Czech: Vliv polymorfismu Toll-like receptoru 4 na kondici a
ornamentaci u sýkory koňadry
Thesis title in English: The Influence of Toll-like Receptor 4 Polymorphism on Condition
and Ornamentation in Great Tits
Key words: imunoekologie, vrozená imunita, výběr partnera
English key words: immunoecology, innate immunity, mate choice
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.04.2010
Date of assignment: 16.04.2010
Date of electronic submission:29.08.2011
Date of submission of printed version:29.08.2011
Date of proceeded defence: 16.09.2011
Reviewers: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Preliminary scope of work
- popis genetické struktury TLR4 u sýkory koňadry
- zmapování populačního polymorfismu TLR4
- vyšetření vybraných indikátorů kondice u pokusných jedinců
- stanovení míry ornamentace
- mapování vztahů genetických znaků a kondice a ornamentace
Preliminary scope of work in English
- describe genetic structure of TLR4 in Great Tit
- chart population polymorphism of TLR4
- investigate selected condition´s indicators in experimental individuals
- assess the degree of ornamentation
- map the relationships of genetic traits and condition and ornamentation
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html