Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Koncernové vztahy se zaměřením na náhradu škody v rámci koncernu
Thesis title in Czech: Koncernové vztahy se zaměřením na náhradu škody v rámci koncernu
Thesis title in English: The relations within a group of companies with regard to the compensation of damage withit the group
Key words: Koncern, obchodní právo, náhrada škody
English key words: Corporate group, company law, damages
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.04.2010
Date of assignment: 21.03.2011
Confirmed by Study dept. on: 24.05.2011
Date and time of defence: 24.05.2011 10:30
Venue of defence: 210
Date of electronic submission:25.03.2011
Date of submission of printed version:25.03.2011
Date of proceeded defence: 24.05.2011
Reviewers: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě koncernových vztahů, zejména
tedy uhrazení újmy, nahrazení hospodářské ztráty a náhrady škody v rámci koncernu.
Dále též bude pojednáno o některých souvisejících otázkách.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with the legal regulation of corporate group relations,
especially compensation of harm resulting from a lawful act, compensation of economic
loss and damages.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html