Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Athanasius Kircher (1602-1680) a jeho vliv na přírodní filosofii v Českých zemích
Thesis title in Czech: Athanasius Kircher (1602-1680) a jeho vliv na přírodní filosofii v Českých zemích
Thesis title in English: Athanasius Kircher (1602-1680) and his Influence on the Natural Philosophy in the Czech Lands
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.04.2010
Date of assignment: 05.04.2010
Date of electronic submission:24.06.2011
Date of submission of printed version:07.07.2011
Date of proceeded defence: 21.11.2011
Reviewers: Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
  doc. RNDr. Petr Sklenička, CSc.
 
 
Preliminary scope of work
Disertace se zabývá vlivem díla a osobnosti Athanasia Kirchera (1602-1680) na vědecký a kulturní vývoj v Českých zemích. Tento vliv byl nezanedbatelný vzhledem k vládnoucímu jezuitskému školství v této a následující době. Autorka se pokusí sledovat tento vliv i po rozpuštění jezuitského řádu až do současnosti.
Preliminary scope of work in English
The dissertation considers scientific as well as cultural influence of work and personality of Athanasius Kircher (1602-1680) in the Czech Lands. This influence was considerable especially due to the Jesuit educational system which reigned during the period of his life as well as another hundred years after Kircher´s death. There will be an attempt in this dissertation to trace Kircher´s influence even after dissolution of the Jesuit order until the present
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html