Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Thesis title in Czech: Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Thesis title in English: Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins
Key words: Zkřemenělé stonky, svrchní paleozoikum, podkrkonošská pánev, vnitrosudetská pánev, přesličky, kordaity, konifery, paleoekologie
English key words: Silicified stems, upper Paleozoic, Krkonoše Piedmont Basin, Intrasudetic Basin, calamitaleans, cordaitaleans, conifers, palaeoecology
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Supervisor: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.03.2010
Date of assignment: 23.03.2010
Date and time of defence: 26.11.2014 10:00
Date of electronic submission:18.08.2014
Date of submission of printed version:20.08.2014
Date of proceeded defence: 26.11.2014
Reviewers: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
  Slawomir Florjan, Dr.
 
 
Preliminary scope of work
Systematické a paleoekologické studium svrchnopaleozoických zkřemenělých stonků přesliček a některých nahosemenných rostlin dřev z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve.
Preliminary scope of work in English
Systematical and palaeoecological study of upper Paleozoic silicified stems of calamitaleans and seed plants from the Intrasudetic and Krkonoše Piedmont basins.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html