Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vnitrofiremní komunikace
Thesis title in Czech: Vnitrofiremní komunikace
Thesis title in English: The Intracompany Communication
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Supervisor: Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.02.2010
Date of assignment: 17.02.2010
Date of electronic submission:09.06.2010
Date of proceeded defence: 09.06.2010
Course: Master's Thesis Defence (YMR11POBQ)
Opponents: PhDr. Jan Holeyšovský
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce si klade za cíl v teoretické části shrnout základní odborné poznatky na dané téma, a ve své praktické části odpovědět na otázku, na jaké úrovni je ve vybrané organizaci systém vnitřní komunikace, zda je plně funkční, eventuálně ve kterých jeho oblastech je možné organizaci doporučit provést změny tak, aby byl tento systém optimálně nastaven.
V diplomové práci bych chtěl definovat silné a slabé stránky v oblasti vnitrofiremní komunikace v organizaci Sociální služby Lanškroun, a poskytnout jejímu managementu náměty pro další rozvoj a zlepšování. Pro obdobná sociální zařízení působící v regionu by se tato analýza organizace mohla stát inspirací a návodem při budování vlastního systému vnitrofiremní komunikace. Využít diplomovou práci a závěry z ní pramenící budou moci případně všichni manažeři a vedoucí pracovníci sociálních a zdravotnických institucí jako příklad dobré praxe a obecný návod pro správné nastavení funkční interní komunikace
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html