Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Jan 4,4-42. Ježíš a samařská žena
Thesis title in Czech: Jan 4,4-42. Ježíš a samařská žena
Thesis title in English: John 4:4-42. Jesus and the Samaritan Woman
Key words: Janovo evangelium, Samařané, živá voda, uctívání Boha, Gerizim, Taheb
English key words: Gospel according to John, Samaritans, living water, worshipping of God, Gerizim, Taheb
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.01.2010
Date of assignment: 21.01.2010
Date and time of defence: 08.06.2011 12:30
Date of electronic submission:16.04.2011
Date of submission of printed version:29.04.2011
Date of proceeded defence: 08.06.2011
Reviewers: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
References
Literatura:
PORSCH Felix: Mnoho hlasů, jedna víra, Praha: Zvon, 1993
POKORNÝ Petr: Literární a teologický úvod no Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 1993
RYŠKOVÁ Mireia: Doba Ježíše Nazaretského. Historicko-teologický úvod do Nového zákona. Praha: Karolinum, 2008
PORSCH Felix: Evangelium sv. Jana (Malý stuttgartský komentář), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
FINKELSTEIN Israel, SILBERMAN Neil Asher: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha: Vyšehrad, 2007
BROWN Raymond E.: An Introduction to the Gospel of John, New York: Doubleday, 2003
BAUCKHAM Richard, MOSSER Carl (ed.): The Gospel of John and Christian Theology, Cambridge: Eerdmans Publishing, 2008
BEASLEY-MURRAY George R.: World Biblical Commentary 36 (John), Nashville: Nelson, 1999
BROWN Raymond E.: The Anchor Bible 29 (The Gospel acording to John I-XII), New York: Doubleday, 1966
DOUGLAS J.D. et al.: Samaří, in: Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 2009
RENDTORFF Rolf: Hebrejská bible a dějiny, Praha: Vyšehrad, 1996
Novum testamentum Graece et latine, Libreria Editrice Vaticano, 1981
Preliminary scope of work
1. Jan 4,4-42 (Rozhovor se samařskou ženou)
- starozákonní pozadí města Sychar
- vztahy Židů a Samaritánů
- postavení žen v tehdejší společnosti
- význam "živé vody"
- uctívání Boha "na této hoře", v Jeruzalémě,
Preliminary scope of work in English
John 4,4-42 (Conversation with Samaritan woman)
- Sychar in the Old Testament
- relations between Jews and Samaritans
- position of women in ancient society
- meaning of "Living water"
- worshipping of God "on this mountain", in Jerusalem
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html