Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Proměny karnevalu v čase se zaměřením na severní Itálii
Thesis title in Czech: Proměny karnevalu v čase se zaměřením na severní Itálii
Thesis title in English: Changes of carnival in history with particular research in northern Italy
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.01.2010
Date of assignment: 19.01.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 10.02.2010 10:00
Date of electronic submission:19.01.2010
Date of proceeded defence: 10.02.2010
Submitted/finalized: finalized
Opponents: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce, byť se materiálově soustřeďuje na určitý region, by neměla mít pouze lokálně národopisný charakter deskripce daného jevu (místní masky, typy, zvyklosti, jejich kategorizace atd.), ale měla by jev zkoumat i v meziooborových a mezinárodních souvislostech, tj. jako fenomén, ležící na pomezí divadla, performance, tanečního a výtvarného umění či folklóru. Výzkumnými otázkami by měly být mj. právě hranice fenoménu: kdy a v čem je a v čem naopak není divadlem, kdy a v čem je a v čem naopak není naplňováním pouhé setrvačné folkloristcké tradice (atraktivní pro turisty) a kdy a v čem je naopak živým, pulzujícím, v čase se proměňujícím organismem a specifickým druhem kreativity (který právě v Itálii před více než 200 lety tolik okouzlil například J.W. Goetha). V analýze jevu se autorka patrně neobejde bez použití bachtinovských termínů, reflektujících tzv. lidovou smíchovou (karnevalovou)kulturu středověku, jejímž novodobým výhonkem rozhodně zkoumaný fenomén je...
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html