Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Post-koloniální adaptace shakespearových her
Thesis title in Czech: Post-koloniální adaptace shakespearových her
Thesis title in English: Post-colonial adaptations of Shakespeare's plays
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.01.2010
Date of assignment: 19.01.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 04.02.2010 09:00
Date of electronic submission:04.02.2010
Date of proceeded defence: 04.02.2010
Submitted/finalized: finalized
Opponents: Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Studentka se hodlá zabývat problematikou shakespearovských adaptací zpracovaných na území post-koloniálních států. Práce se bude nsažit na základě textové analýzy vysledovat charakteristické rysy typické pro oblast tzv. post-koloniálního dramatu. Studentka bude využívat pramenů dostupných v knihovnách na území České republiky (zejména Univerzitní knihovna Filozofické fakulty MU v Brně), případně i v zahraničí. Školitel poskytne studentce materiály, které nejsou na území ČR dostupné.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html