Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv elicitace na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L.
Thesis title in Czech: Vliv elicitace na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L.
Thesis title in English: The Influence of Elicitation on the Production of Suspension Culture of
Trifolium pratense L.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacognosy (16-16180)
Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.12.2009
Date of assignment: 15.12.2009
Date and time of defence: 02.06.2011 08:30
Date of electronic submission:11.05.2011
Date of proceeded defence: 02.06.2011
Opponents: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Seznámení se s metodikou kultivace a elicitace rostlinných explantátových kultur.
2/ Založení vlastního pokusu a analýza získaného biologického materiálu.
3/ Statistické vyhodnocení výsledků.
4/ Studium odborné literatury.
5/ Sepsání diplomové práce.
V diplomové práci bude sledován vliv elicitace a vápenatých iontů na produkci flavonoidů a isoflavonoidů explantátovou kulturou Trifolium pratense L.
References
Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
Plant Growth Regulation.
Journal of Plant Physiology.
Journal of Natural Products.
Plant Science.
Phytochemistry.
Journal of Experimental Botany.
Medicinal x aromatic Plants Abstract.
Chemical Abstract atd.
se zaměřením na kultivaci a elicitaci rostlinných explantátových kultur.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html