Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Fikcionalismus v právu a morálce
Thesis title in Czech: Fikcionalismus v právu a morálce
Thesis title in English: Fictionalism in law and morality
Key words: filozofie, filozofie práva, právní pozitivismus, právní naturalismus, morálka, právo, fikcionalismus, morální fikcionalismus
English key words: philosophy, philosophy of law, legal positivism, ius naturalism, morality, law, fictionalism, moral fictionalism
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.01.2010
Date of assignment: 14.07.2011
Confirmed by Study dept. on: 17.08.2011
Date and time of defence: 14.09.2011 00:00
Date of electronic submission:08.08.2011
Date of submission of printed version:08.08.2011
Date of proceeded defence: 14.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. James Hill, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V bakalářské práci student porovná nejdůležitější směry filozofie práva – pozitivismus a právní naturalismus (nonpozitivismus). Kontextem srovnání bude jejich vztah k teorii fikcionalismu. Ukáže jednak, v jakém smyslu je fikcionalismus přítomen v normativním diskurzu právním, a za druhé v jaké podobě lze o fikcionalismu uvažovat v morálce. Práce bude vycházet z klasické literatury k tématu právní filozofie, dále z děl o fikcionalismu a zároveň bude pracovat se současnou českou literaturou z oblasti teorie práva a filosofie práva.
References
- Dworkin, R., 1977, Taking Rights Seriously, London
- Hart, H.L.A., 1961, The Concept of Law, Oxford
- Raz, J., 1994, Ethics In The Public Domain, Oxford
- Marmor, A., 2005, Interpretation and Legal Theory, Oxford
- Sainsbury, R.M., 2010, Fiction and Fictionalism, Routledge
- Kalderon, M.E., 2005a, Moral Fictionalism, Oxford
- Kalderon, M.E., 2005b, Fictionalism in Metaphysics, Oxford
- Joyce, R., 2001, The Myth of Morality, Cambridge
- Sobek, T., 2010, Nemorální právo, Plzeň
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html