Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nanočástice a jejich využití pro měření nanoviskozity v koloidních disperzích HPMC.
Thesis title in Czech: Nanočástice a jejich využití pro měření nanoviskozity
v koloidních disperzích HPMC.
Thesis title in English: Nanoparticles and their utilization for nanoviscosity measurement
in colloid dispersions of HPMC.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: PharmDr. Pavel Berka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.12.2009
Date of assignment: 17.12.2009
Date and time of defence: 01.06.2011 00:00
Date of electronic submission:12.05.2011
Date of proceeded defence: 01.06.2011
Opponents: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Zpracování překladu relevantních statí dle zadání školitele
2. Vyhledání informací v databázích a zpracování rešerše
3. Obecná formulace cíle práce
4. Realizace a vyhodnocení prvního bloku pokusů
5. Upřesnění cíle práce
6. Provedení druhého bloku pokusů
7. Vypracování prvopisu práce s předběžnou formulací závěrů a jejich konzultace
8. Vyhotovení konečné podoby práce
9. Příprava referátu k obhajobě a stanoviska k posudkům diplomové práce
References
1. Přehledové stati ze zadaných knižních monografií a časopisů
2. Relevantní informace z on-line databáze Science Direct, případně dalších
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html