Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Homosexualita v praxi a diskurzu trestního práva, medicíny a občanské společnosti od vydání trestního zákona z roku 1852 do přijetí trestního zákona z roku 1961
Thesis title in Czech: Homosexualita v praxi a diskurzu trestního práva, medicíny a občanské společnosti od vydání trestního zákona z roku 1852 do přijetí trestního zákona z roku 1961
Thesis title in English: Homosexuality in the Praxis and Discourse of Penal Law, Medicine and Civic Society from the Adoption of the 1852 Penal Code to the Adoption of the 1961 Penal Code
Key words: homosexualita, trestní právo, právní dějiny, kulturní dějiny, perzekuce homosexuálů, práva homoseuxálů, české země
English key words: homosexuality, penal law, history of law, cultural history, persecution of homosexuals, homosexuals' rights, Czech lands
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: PhD Anthropology (24-DAN)
Supervisor: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.01.2010
Date of assignment: 06.01.2010
Date of electronic submission:08.01.2013
Date of proceeded defence: 17.04.2013
Opponents: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
  doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html