Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu
Thesis title in Czech: Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu
Thesis title in English: CMS Supporting Dynamically Generated Content
Key words: redakční systém, CMS, dynamický obsah
English key words: content management system, dynamic content
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2009
Date of assignment: 13.11.2009
Date and time of defence: 28.05.2012 11:30
Date of electronic submission:13.04.2012
Date of submission of printed version:13.04.2012
Date of proceeded defence: 28.05.2012
Reviewers: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je navrhnout a vytvořit moderní redakční systém pro tvorbu a správu dynamických webů. Klíčovou součástí návrhu je možnost snadné tvorby dynamicky generovaného obsahu z různých databázových informačních systémů pomocí tzv. šablonovacího systému, který umožní pomocí šablon jednoduše definovat jednotlivé opakující se části výstupu. Neméně podstatnou součástí bude i možnost vytvářet komplexní formulářové aplikace s možností definice vlastního designu aniž by se tím narušila aplikační logika těchto formulářů. Další z důležitých vlastností bude rozsáhlá podpora pro SEO optimalizace. Pro administraci bude sloužit jednoduché webové rozhraní nebo možnost využít vlastního textového editoru. Součástí implementace bude i propojení s informačním systémem Magic2G.
References
[1] MacDonald Matthew, Szpuszta Mario: Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008: Includes Silverlight 2, Third Edition, Apress, 2009

[2] Walter Aarron: Building Findable Websites: Web Standards SEO and Beyond, New Riders Press, 2008

[3] Nagel Christian a kolektiv: C# 2008 Programujeme profesionálně, Computer Press, 2009

[4] MSDN Library: http://msdn.microsoft.com/library
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html