Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Úloha proteinů Bcl rodiny v onkogynekologii
Thesis title in Czech: Úloha proteinů Bcl rodiny v onkogynekologii
Thesis title in English: Role of proteins of Bcl family on oncogyneacology
Key words: apoptóza,proteiny Bcl-2 rodiny,onkogynekologie,hyperplázie,karcinomy
English key words: apoptosis,Bcl-2 family protein,oncogynaecology,hyperplasia,carcinomas
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: Mgr. Ivana Švandová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2009
Date of assignment: 12.11.2009
Date of electronic submission:01.06.2010
Date of submission of printed version:01.06.2010
Date of proceeded defence: 08.06.2010
Reviewers: doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce je litrární rešerší týkající se regulačních proteinů vnitřní apototické dráhy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html