Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza použití kryptografických funkcí ve formátě PDF
Thesis title in Czech: Analýza použití kryptografických funkcí ve formátě PDF
Thesis title in English: Anylysis of cryptographic functions in the PDF format
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2009
Date of assignment: 12.11.2009
Date and time of defence: 01.02.2013 00:00
Date of electronic submission:11.12.2012
Date of submission of printed version:07.12.2012
Date of proceeded defence: 01.02.2013
Reviewers: RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
PDF formát implementuje kryptografii pro vytvoření elektronického podpisu, časového razítka a šifrování dokumentů. V současné době je zvažovaná možnost využití tohoto formátu pro dlouhodobou archivaci dokumentů. V práci by měla být studována implementace kryptografických funkcí ve formátě PDF z hlediska bezpečnosti a efektivity. Student(ka) by dále měl(a) získat přehled v oblasti problematiky dlouhodobé archivace dat a zhodnotit možnosti využití formátu PDF.
References
1.Pracovní skupina Long-Term Archive and Notary Services (ltans) http://www.ietf.org/html.charters/ltans-charter.html
2.International Standard ISO 15489 Information and documentation ? Records management
3.PDF Reference and Related Documentation http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html