Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Faktory ovlivňující volbu školy při vstupu do první třídy
Thesis title in Czech: Faktory ovlivňující volbu školy při vstupu do první třídy
Thesis title in English: Factors affecting primary school choice
Key words: volba školy, kritéria volby, vzdělávání, základní škola, povinná školní docházka, rodič, učitel, žák
English key words: school choice, criteria of choice, education, basic schooling, compulsory education, parents, teachers, pupils
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Supervisor: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2009
Date of assignment: 11.11.2009
Date and time of defence: 13.09.2012 12:00
Venue of defence: M204, ÚVRV, Pedagogická fakulta
Date of electronic submission:15.06.2012
Date of proceeded defence: 13.09.2012
Reviewers: PhDr. David Greger, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html