Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Výpočet vztlaku tělesa metodou potenciálního proudového pole
Thesis title in Czech: Výpočet vztlaku tělesa metodou potenciálního proudového pole
Thesis title in English: Calculation of lift force of a body using potential flow.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2009
Date of assignment: 13.11.2009
Date and time of defence: 14.09.2011 00:00
Date of electronic submission:04.08.2011
Date of submission of printed version:05.08.2011
Date of proceeded defence: 14.09.2011
Opponents: doc. RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Guidelines
Ukažte za jakých podmínek lze modelovat vztlak tělesa metodou potenciálního proudového pole. Ovoďte zákon pro indukci proudového pole vírovým vláknem (Biot-Savartův zákon). Vhodnou volbou systému potenciálních vírů ukažte jak generovat celkovou cirkulaci kolem tělesa tak aby bylo dosaženo požadovaného vztlaku, úplav tělesa formulujte pomocí kombinace zdrojů a propadů.
References
Brdička M, Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2000
Maršík F.: Termodynamika kontinua, Academia Praha, 1998
Saffman, P. G., Vortex Dynamics, Cambridge University Press, 1992
Katz J., Plotkin, A.: Low-speed Aerodynamics, Cambridge University Press, 2002
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html