Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Grafický editor 3D scén pro projekt AGE
Thesis title in Czech: Grafický editor 3D scén pro projekt AGE
Thesis title in English: Graphical 3D Editor for the AGE Project
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2009
Date of assignment: 09.11.2009
Date and time of defence: 21.06.2010 00:00
Date of proceeded defence: 21.06.2010
Reviewers: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit grafický editor, který umožní tvorbu a editaci grafických scén ve 3D prostoru. Editor by měl být v budoucnu integrovatelný do projektu AGE. Jelikož je projekt AGE teprve ve fázi vývoje, měla by jako součást této bakalářské práce vzniknout aplikace pro otestování vytvořeného grafického editoru. Samotný editor vytvořený v rámci práce by měl podporovat vytváření základních primitivních objektů, manipulaci s jednotlivými vrcholy, stěnami a částmi těchto objektů, dále pak implementovat různé další nástroje pro mapování textur. Jako cílová platforma bude použito prostředí .NET Framework a pro zobrazování grafických výstupů je doporučeno použít technologie Windows Presentation Foundation a DirectX.
References
[1] Petzold, Charles: Applications = Code + Markup, Microsoft Press, 2006.

[2] Gray, Kris: Microsoft DirectX 9 Programmable Graphics Pipeline, Microsoft Press, 2003.

[3] Northrup, Tony; Wildermuth, Shawn: MCPD Self-Paced Training Kit (Exams 70-536): Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Foundation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html