Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Studium spin-mřížkove a spin-spinové relaxace NMR jader 1H ve vodě
Thesis title in Czech: Studium spin-mřížkove a spin-spinové relaxace NMR jader 1H ve vodě
Thesis title in English: The study of spin-lattice and spin-spin NMR relaxation of 1H nuclei in water
Key words: voda, těžká voda, spin-mřížková relaxace, spin-spinová relaxace
English key words: water, heavy water, spin-lattice relaxation, spin-spin relaxation
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2009
Date of assignment: 13.11.2009
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Date of electronic submission:25.05.2011
Date of submission of printed version:25.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Reviewers: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Studium literatury ([1], [2]) týkající se principů metody jaderné magnetické rezonance (NMR).
2. Naučit se samostatně obsluhovat spektrometr NMR. Zvládnout metodiku měření relaxačních dobb spin-mřížkové (T1) a spin-spinové (T2) relaxace.
3. Změřit relaxační doby T1 a T2 v systému vzorků normální odplyněné vody ředěné vodou deuterovanou.
4. Zpracovat a interpretovat naměřená data s cílem posoudit vliv intermolekulárních interakcí.
5. Zpracovat bakalářskou práci
References
1] J.Englich, J.Pilař, B.Sedlák: Experimentální metody biofyziky II., skriptum MFF UK, SPN Praha 1983
[2] C.P.Slichter: Principles of Magnetic Resonance, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1978
[3] N.Blombergen, E.M.Purcell, R.V.Pound: Relaxation Effects in NMR Absorbtion, Phys. Rev. 73, p.679, (1948)
[4] W.A.Anderson, J.T.Arnold, Phys. Rev. 101, p.511, (1956)
Preliminary scope of work
V klasické práci [4] byla studována spin-mřížková (T1) NMR relaxace jader 1H v normální vodě ředěné vodou těžkou. Byla nalezena typická závislost relaxační doby T1 na koncentraci D2O. Nebyly však měřeny spin-spinové relaxační doby (T2). Opakováním měření T1 a originálním měřením T2 bude možno podrobněji diskutovat detaily relaxačního procesu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html