Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Evidenční systém správy sítě
Thesis title in Czech: Evidenční systém správy sítě
Thesis title in English: System for Computer Network Management
Key words: správa sítě, modulární aplikace, sběr informací
English key words: network administration, modular application, collection of information
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2009
Date of assignment: 04.11.2009
Date and time of defence: 20.06.2011 09:00
Date of electronic submission:26.05.2011
Date of submission of printed version:26.05.2011
Date of proceeded defence: 20.06.2011
Reviewers: RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro evidenci prvků počítačových sítí a podporu uživatelů s možností centrálního řízení instancí aplikací v síti.
Aplikace umožní zjistit instalovaný software a použitý hardware počítačů, vést evidenci těchto informací a vytvoření přehledů pro tisk. Dále koncovým uživatelům počítače poskytne modul pro kontakt s administrátory sítě (například nahlášení potíží s počítačem, neobvyklý dialog na obrazovce, nemožnost otevření specifického souboru, apod.). Uživatelé budou mít také přístup k databázi často kladených otázek (FAQ).
Aplikace musí být vytvořena jako modulární s možností jednoduché tvorby nových rozšiřujících modulů. Primárním úkolem modulů bude automatizovaná činnost na pozadí (např. zálohy, shromažďování informací o využití počítače, apod.), nicméně systém musí umožnit i tvorbu modulů s čistě uživatelským zaměřením (rozhraním). Součástí práce bude sada základních modulů pokrývajících běžné činnosti spojené se správou počítačové laboratoře.
References
[1] Christian Nagel et al: C# 2005 Programujeme profesionálně, Computer Press 2007

[2] MSDN Library, www.msdn.com/library
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html