Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Historie Kurzweilova integrálu
Thesis title in Czech: Historie Kurzweilova integrálu
Thesis title in English: History of Kurzweil integral
Key words: historie matematiky, teorie integrálu, Kurzweil-Henstockùv integrál
English key words: history of mathematics, theory of integral, Kurzweil-Henstock integral
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2009
Date of assignment: 10.11.2009
Date and time of defence: 05.09.2011 00:00
Date of electronic submission:04.08.2011
Date of submission of printed version:05.08.2011
Date of proceeded defence: 05.09.2011
Reviewers: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V rámci bakalářské práce bude v přehledné formě prezentován Kurzweilův integrál a jeho základní historie. Práce bude obsahovat výběr ze stěžejních výsledků teorie Kurzweilova integrálu, které budou ukazovat na jeho přednosti i nedostatky, k čemuž patří zejména jeho srovnání s jinými (vesměs historicky staršími) integrály: Riemannovým, Newtonovým, Lebesgueovým a Perronovým. Dále budou vysvětleny okolnosti objevu Kurzweilova integrálu. Pozornost bude také věnována Jaroslavu Kurzweilovi a Ralphu Henstockovi.
References
SCHWABIK, Š. Integrace v R (Kurzweilova teorie). Praha, Karolinum, 1999.
BARTLE, R. G. A Modern Theory of Integration. GSM 32, AMS, 2001.
SCHWABIK, Š., ŠARMANOVÁ, P. Malý průvodce historií integrálu, Prometheus, Praha, 1996.
GORDON, R. A. The Integrals of Lebesgue, Denjoy, Perron, and Henstock. GSM 4, AMS, 1994.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html