Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Přehled a komplexní srovnávání kosmologických modelů
Thesis title in Czech: Přehled a komplexní srovnávání kosmologických modelů
Thesis title in English: A survey and complex comparison of the cosmological models
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.10.2009
Date of assignment: 04.11.2009
Guidelines
Cílem práce je přehledová rešerše aktuálních poznatků o kosmologických modelech. Práce by měla obsahovat přehled modelů, jak z teoretického, tak i z pozorovatelského hlediska. Měla by zahrnovat historicky zajímavé i nejnovější představy o struktuře Vesmíru. Student by měl v odborné literatuře vyhledat důležitá starší i nejnovější observační data. Práce by se měla skládat ze dvou částí. První by obsahovala popis modelů. Ve druhé části by pak bylo srovnávání těchto modelů s pozorovatelskými daty. Obecným záměrem práce je, aby se student orientoval v současné kosmologii.
References
S. Bonometto, V. Gorini, U. Moschella: Modern Cosmology (Institute of Physics Publishing, UK, 2002)
P. Coles, F. Lucchin: Cosmology. The Origin and Evolution of Cosmic Structure (John Wiley and Sons, UK, 2002)
J. Horský, J. Novotný, M. Štefaník: Úvod do fyzikální kosmologie (Academia, Praha, 2004)
J. N. Islam: An Introduction to Mathematical Cosmology (Cambridge University Press, UK, 1992)
J. A. Peacock: Cosmological Physics (Cambridge University Press, UK, 1999)
P. J. E. Peebles: Principles of Physical Cosmology (Princeton University Press, USA, 1993)
M. Roos: Introduction to Cosmology (John Wiley and Sons, UK, 2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html