Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Druhy civilního procesu
Thesis title in Czech: Druhy civilního procesu
Thesis title in English: Types of civil procedure
Key words: civilní proces, sporné
English key words: civil procedure, controversial
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2009
Date of assignment: 24.11.2009
Confirmed by Study dept. on: 28.05.2011
Date and time of defence: 26.05.2011 11:00
Venue of defence: č.m.236
Date of electronic submission:02.04.2011
Date of submission of printed version:05.04.2011
Date of proceeded defence: 26.05.2011
Reviewers: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
V diplomové práci budou charakterizovány jednotlivé druhy civilního procesu z hlediska jejich hlavních a typických prvků. V rámci této charakteristiky budou zodpovězeny některé otázky, které vyvolává pozitivní právní úprava.
Preliminary scope of work in English
In diploma thesis there will be characterized individual types of civil procedure in term of their main and typical elements. In terms of this characteristics there will be answered some questions, which are evoked by positive legal regulation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html