Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Automatické určování sémantických preferencí pro slovesná valenční doplnění
Thesis title in Czech: Automatické určování sémantických preferencí pro slovesná valenční doplnění
Thesis title in English: Automatic identification of semantic preferences
for valency complementations of verbs
Key words: slovesná valence, slovesná valenční doplnění, sémantika, shluková analýza
English key words: verb valency, verb valency complementations, semantics, cluster analysis
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.08.2011
Date of assignment: 07.11.2011
Confirmed by Study dept. on: 16.11.2011
Date and time of defence: 07.09.2012 09:00
Date of electronic submission:06.08.2012
Date of submission of printed version:03.08.2012
Date of proceeded defence: 07.09.2012
Opponents: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je automatické určování sémantických preferencí pro slovesná doplnění na základě existujících jazykových zdrojů, například databáze FrameNet či sémantické sítě WordNet. Diplomant navrhne systém, který pro vzorek sloves určí (na základě výskytů v korpusu) soubor valenčních rámců a pro jednotlivá valenční doplnění jejich sémantickou charakteristiku.
K práci je možno využít existující nástroje pro zpracování dat (např. morfologie, tagging, parsing; implementace klastrovacích metod a metod strojového učení aj.) a datové zdroje (korpusy, VALLEX, VALEVAL, Czech WordNet, FrameNet apod.).
References
Panevová, J.: Valency Frames and the Meaning of the Sentence. In LUELSDORFF, P. A. (ed.) The Prague School of Structural and Functional Linguistics, s. 223?243. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1994.

Žabokrtský, Z., Lopatková, M.: Valency Information in VALLEX 2.0: Logical Structure of the Lexicon. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics No. 87, pp. 41-60, 2007

Pala, K., Smrž, P.: Building Czech Wordnet. Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 7, 1-2, pp. 79-88, 2004.

Semecký Jiří: Automatic Verb Valency Frames Disambiguation from Czech. In Proceedings of the 11th ESSLLI Student Session, Málaga, Spain, pp. 250-274, 2006.

Bejček, E.: Automatické přiřazování významu - "Sense-tagging", Master thesis, ÚFAL MFF UK, 85 p., 2006.

http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.5/doc/home.html

dokumentace k použitým nástrojům a datům

Preliminary scope of work
Automatické určování sémantických preferencí pro slovesná valenční doplnění
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html