Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Studium kinetiky fázových transformací v systému Ti-Ni
Thesis title in Czech: Studium kinetiky fázových transformací v systému Ti-Ni
Thesis title in English: The study of phase transformation kinetics in the Ti-Ni intermetallic compound
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Guidelines
1. Seznámení se se studovanou problematikou a vypracování literární rešerše.
2. Příprava vzorků pro mikrostrukturní měření s použitím světelné a skenovací elektronové mikroskopie.
3. Studium fázových přeměn vybraných mikrostrukturních stavů metodami energiově a vlnově disperzní rentgenové spektroskopie (EDS a WDS) a elektronové difrakce.
References
1. Titanium and Titanium Alloys (Fundamentals and Applications), ed. Ch. Leyens and M. Peters, Wiley-VCH, 2003.
2. G. Luettering, J.C. Williams: Titanium (Engineering Materials and Processes), Springer, 2007.
3. A. Paul: PhD thesis, TU Eindhoven, 2004
5. M.J.Donachie: Titanium (A Technical Guide), ASM Int., 2000.
5. Další literatura doporučená vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Intermetalické slitiny a kompozity na bázi Ti-Ni jsou perspektivní materiály používané v leteckém průmyslu, biomedicíně i jiných oborech. Technologie ultrazvukového sváření je unikátní technologíí, která byla nedávno vyvinuta v USA.
Hlavním cílem práce bude studium kinetiky fázových transformací na difúzních článcích připravených metodou ultrazvukového sváření.
Navrhovaná práce bude řešena ve spolupráci s Universitou Clemson v Jižní Karolíně v USA (konzultant: Prof. H. Rack). Součástí bakalářské práce bude krátkodobý (2-3 týdenní) pobyt na partnerském pracovišti v USA v průběhu letního semestru 2010.
Práce bude dobrým podkladem pro navazující diplomovou práci.
Preliminary scope of work in English
Ti-Ni based intermetallic alloys and compounds are prospective materials in aerospace industry and in biomedical applications. The ultrasound consolidation technique is a unique and modern technology which has been recently developed in the USA.
The main objective of the investigation is the study of the kinetics of phase transformations in diffusion cells prepared by the mentioned technique.
The proposed work will be undertaken in the co-operation with Clemson University in South Carolina, USA (under the co-supervision of Prof. H. Rack). Part of the work will be a short research stay (2-3 weeks) at the partner university in the USA during the spring term of 2010.
The work will be a good basis for the continuation in masters study program (MSc. thesis).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html