Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Měření a regulace nízkých teplot v normálním a supratekutém heliu
Thesis title in Czech: Měření a regulace nízkých teplot v normálním a supratekutém heliu
Thesis title in English: Temperature measurement and control in normal and superfluid helium
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Author:
Guidelines
Nabízíme:
- zajímavou práci přiměřené náročnosti pro studenta 2. či 3. ročníku
- možnost ?osahat? si nízkoteplotní experiment a poučit se o jeho specifikách
- široce uplatnitelné zkušenosti s termometrií (nejen nízkoteplotní)
- práci se supratekutým heliem za teplot nižších než má reliktní záření ve vesmíru

Uvítáme:
- zájem o studium fyziky nízkých teplot
- schopnost samostatného zpracování většího objemu dat v Originu

Neuškodí:
- znalost základních technik měření elektrického odporu
References
Skripta Fyzika nízkých teplot MFF UK
Preliminary scope of work
Přesné měření nízkých teplot v oboru T < 4.2 K (tedy pod bodem varu helia za normálního tlaku) je nedílnou součástí každého nízkoteplotního experimentu. Za tímto účelem je možné použít např. uhlíkové odporové teploměry nebo různé teploměry polovodičové (Ge, RuO2). Tyto teploměry se liší svou charakteristikou a citlivostí v různých oborech teplot. Některé jsou citlivější ve vyšších teplotách (T > 4.2 K), jiné, např. odporové polovodičové, jsou naopak vhodné pro měření velmi nízkých teplot kolem 1 K a v mK oblasti. K měření a regulaci teploty se využívá přesně nastavené elektronické zařízení, které čte údaje z teploměru, převádí je na teplotu a k případné regulaci zadané teploty pouští malé proudy do dodatečného topení instalovaného v heliové lázni. Náplní projektu by bylo změřit v normálním i supratekutém heliu teplotní závislost několika teploměrů a provést jejich kalibraci dle tlaku nasycených par, případně doplňkově dle přechodu helia do supratekuté fáze či dle supravodivého přechodu cínu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html