Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Système scolaire en France et en République tchèque
Thesis title in thesis language (French): Système scolaire en France et en République tchèque
Thesis title in Czech: Vzdělávací systém ve Francii a v České republice
Thesis title in English: Educational system in France and in the Czech Republic
Key words: Školský systém, Srovnání českého a francouzského školství, Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED (CITE), Vzdělávání učitelů, Kurikulární reformy, Klíčové kompetence
English key words: Educational System, Czech and French educational system comparison, International Standard Classification of Education ISCED (CITE), Teachers´ training, Curricular Reformes, Key Competences
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: francouzština
Department: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Supervisor: PhDr. Silva Machleidtová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.10.2009
Date of assignment: 22.11.2010
Date and time of defence: 06.06.2012 00:00
Date of electronic submission:20.04.2012
Date of proceeded defence: 06.06.2012
Opponents: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html