Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost
Thesis title in Czech: Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost
Thesis title in English: Thorium accumulation and study of stress responces of plants on thorium presence
Key words: fytoremediace, thorium, polyaminy, hydroponie, akumulace, Nicotiana tabaccum
English key words: phytoremediation, thorium, polyamines, hydroponics, Nicotiana tabaccum
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.11.2009
Date of assignment: 06.11.2009
Date of electronic submission:23.08.2011
Date of submission of printed version:29.08.2011
Date of proceeded defence: 06.09.2011
Reviewers: Šárka Petrová
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Guidelines
Obsahem práce by mělo být:
stanovení obsahu thoria v rostlinách
stanovení morfologických změn na rostlinách
stanovení antioxidativních enzymů
fluorescence PS II
stanovení polyaminů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html