Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mechanických a tepelných vlastností slitiny AZ31, zpevněné nanočásticemi SiC
Thesis title in Czech: Studium mechanických a tepelných
vlastností slitiny AZ31, zpevněné nanočásticemi SiC
Thesis title in English: Study of mechanical and thermal properties
of SiC particle-reinforced AZ31 alloy
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.10.2009
Date of assignment: 09.10.2009
Reviewers: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Guidelines
Slitiny hořčíku a kompozity na basi hořčíkových slitin nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi. Zejména u kompozitů je možné cíleným dávkováním zpevňující fáze připravit materiál s předem danou pevností a teplotní roztažností. Objevují se však i problémy, které jsou spojeny s existencí tepelných pnutí v materiálech s dvěma komponentami s odlišnými koeficienty teplotní roztažnosti. Hlavním cílem práce bude studovat mechanické vlastnosti slitiny AZ31, zpevněné nanočásticemi SiC v oboru teplot od pokojové teploty do 400 °C a změřit koeficient teplotní roztažnosti ve stejném oboru teplot.

Postup práce:

1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaných materiálů pomocí světelné a elektronové mikroskopie.
2. Deformovat vzorky kompozitu při různých teplotách v tahu i tlaku.
3. Změřit teplotní roztažnost slitiny i kompozitu v teplotním intervalu od pokojové teploty do 400 °C ve dvou bězích.
4. Interpretovat naměřené výsledky.
References
Z. Drozd, Habilitační práce, MFF UK, Praha 2007.
Z. Drozd, Z. Trojanová, Inter. J. of Mater. Research 100 (3), 2009, 403.
Z. Trojanová, Z. Drozd, S. Kúdela, Z. Száraz, P. Lukáč, Composite Science and Technol. 67, 2007, 1965.
M.E. Smagorinski, P.G. Tsantrizos, Mater. Sci. Tech., 16, 2000, 853.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html