Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin.
Thesis title in thesis language (Slovak): Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin.
Thesis title in Czech: Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin.
Thesis title in English: Study of mechanical properties of magnesium-based composites
Key words: horčíková zliatina, kompozitný materiál, deformácia v tlaku, napäťová relaxácia
English key words: magnesium alloy, composite, compression test, stress relaxation
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.10.2009
Date of assignment: 10.02.2011
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Date of electronic submission:26.05.2011
Date of submission of printed version:26.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Reviewers: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Guidelines
Kompozity na bázi hořčíkových slitin mají nízkou hustotu (zpravidla nepřevyšující 2000 kg/m3), mají vysoký poměr pevnosti k hustotě, mají také dobrou elektrickou i tepelnou vodivost. Další výhody jsou: větší odolnost proti opotřebení, odolnost proti creepu. Vyznačují s velkou schopnosti tlumení vibrací, což může být užitečné v řadě aplikací. U kompozitů. Nevýhodou je poměrně malá teplotní a tvarová stabilita. Plastická deformace kompozitů není ještě uspokojivě prozkoumána. Významnou pomoc může poskytnout i akustická emise.
Hlavním cílem práce je nalézt fyzikální mechanizmy plastické deformace hořčíkových kompozitů za pomocí akustické emise.

Postup práce:


1. Pro deformační experimenty použijte kompozitů na bázi slitin řady AX a AJ.
2. Vzorky deformujte v tahu i tlaku při pěti teplotách v intervalu pokojová teplota až 350 °C.
3. Proveďte metalografické studium uvedených materiálů.
4. Proveďte analýzu křivek napětí deformace vzhledem k existujícím modelům zpevnění v polykrystalech a kompozitech.
References
Z. Száraz, Doktorská disertační práce, Praha MFF UK, 2009.
Z. Trojanová, V. Gaertnerová, Z. Drozd, Z. Száraz, P. Lukáč, International Foundry Research 60, 2008, 44.
P. Dobroň, Doktorská disertační práce, Praha MFF UK, 2007.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html