Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Silné zákony velkých čísel pro nekonečné součty
Thesis title in Czech: Silné zákony velkých čísel pro nekonečné součty
Thesis title in English: Strong laws of large numbers for infinite sums
Key words: Silný zákon velkých čísel; nekonečné součty; Konvergence skoro jistě
English key words: Strong law of large numbers; infinite sums; convergence almost surely
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Author:
Guidelines
Úkolem diplomanta bude prostudovat literaturu věnovanou silnému
zákonu velkých čísel a shrnout výsledky týkající se nekonečných
součtů. Případně se pokusit o samostatné výsledky v této oblasti.
References
U.~Grenander and G.~Szeg\"{o}: Toeplitz Forms and Their Applications.
University of California press, Berkeley, 1958.

M. Janák: Zákony velkých čísel.
Diploma thesis of MFF UK, Praha, 2001.

W.F.~Stout: Almost Sure Convergence.
Academic Press, New York, 1974.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html