Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Implementace rozšířené hry Quoridor
Thesis title in Czech: Implementace rozšířené hry Quoridor
Thesis title in English: An Implementation of the Extended Game Quoridor
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.10.2009
Date of assignment: 28.01.2010
Date and time of defence: 17.09.2010 00:00
Date of electronic submission:17.09.2010
Date of proceeded defence: 17.09.2010
Opponents: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Předmětem této bakalářské práce, jež navazuje na ročníkový projekt, je implementovat deskovou hru Quoridor jakožto grafickou počítačovou aplikaci s možností hry ve více hráčích po síti. Hra bude umožňovat kromě hry ve 2 nebo 4 hráčích na čtvercové hrací ploše také jiné počty hráčů (podle možností např. 3, 5 apod.), čemuž se vhodně přizpůsobí tvar hrací plochy a pravidla hry. Součástí práce bude implementace počítačového protivníka a vyhodnocení jeho partií s lidskými hráči.
Programovací jazyk: Java
Platforma: nezávislé (Java - kompatibilní)
Grafické rozhraní.
References
Jiří Sedláček: Úvod do teorie grafů (Academia, Praha 1981)
Preliminary scope of work
Předmětem této bakalářské práce, jež navazuje na ročníkový projekt, je implementovat deskovou hru Quoridor jakožto grafickou počítačovou aplikaci s možností hry ve více hráčích po síti. Hra bude umožňovat kromě hry ve 2 nebo 4 hráčích na čtvercové hrací ploše také jiné počty hráčů (podle možností např. 3, 5 apod.), čemuž se vhodně přizpůsobí tvar hrací plochy. Součástí práce bude implementace počítačového protivníka a vyhodnocení jeho partií s lidskými hráči.
Preliminary scope of work in English
The topic of the bachelor thesis is an implementation of the board game Quoridor as a graphical computer application with a possibility of playing the game against several players over the internet. The game will be designed not only for 2 or 4 players, but also for other numbers of players (if possible, for 3, 5 etc.), which will be reflected in the shape of the board. Also an artificial opponent will be implemented and its performance against humans will be evaluated.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html