Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Od zoufalství k naději
Thesis title in Czech: Od zoufalství k naději
Thesis title in English: From Dispair to Hope
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.09.2009
Date of assignment: 25.09.2009
Date and time of defence: 10.06.2011 11:00
Date of electronic submission:27.04.2011
Date of submission of printed version:27.04.2011
Date of proceeded defence: 10.06.2011
Reviewers: ThLic. Petr Štica, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci ?Od replantace nosu k transplantaci obličeje?, ve které byl popsán nesnadný vývoj v oboru transplantační medicíny, vedoucí k realizaci první transplantace obličeje ve světě.
Předkládaná diplomová práce uvádí nejnovější publikované zkušenosti po provedených transplantacích obličeje a hodnotí v časovém rozmezí r.2005-2010 z hlediska teologického a etického dosažené výsledky.

References
Pospíšil,C.V.: Teologie služby, Karmelitánské nakladatelství 2002

Blažek,V.,Trnka, R., Lidský obličej,Karolinem 2009

Haškovcová,H.,Lékařská etika,Praha: Galén 2002

Jonáš,H.,Princip odpovědnosti,Praha: Oikoymenech 1997

Křivohlavý.J.,Rozhovor lékaře s pacientem, ILF Praha 1988

ČBK č.29, Charitativní služba církve

Šimek,J.,Špalek.,Filozofické základy lékařské etiky,Praha: Grada 2003

Opatrný,A.,Malá příručka pastorační péče o nemocné, Praha 2001

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html