Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Sémantický web - ontologický Internet budoucnosti
Thesis title in Czech: Sémantický web - ontologický Internet budoucnosti
Thesis title in English: Semantic web - the ontological future Internet
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.09.2009
Date of assignment: 23.09.2009
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 23.09.2009 00:00
Date of electronic submission:23.09.2009
Date of proceeded defence: 23.09.2009
Submitted/finalized: finalized
Reviewers: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tématem práce je popis historie, stavu a budoucího vývoje sémantického webu a jeho technologií v rámci předpokladů World Wide Web Consortium ? W3C. Jde především o základní seznámení s principy fungování tohoto konceptu ve spojitosti s nenaplněnými možnostmi World Wide Web v oblasti poskytování informací a vědomostí pomocí automatizovaného strojového zpracování dat. První část práce si klade za cíl poskytnout podrobnější informace o logickém rámci a technologických aspektech, na nichž je sémantický web postaven. Jedná se zejména o standard RDF (Resource Descrition Framwork) jako základní datový model, z něhož vychází většina sémantických webových jazyků a aplikací a koncept identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier), používaný pro identifikaci webových i newebových zdrojů. -- Druhá část práce se věnuje především ekonomickým a dalším problémům, které brání sémantickému webu v masovém rozvoji. Kromě toho jsou zde podrobně popsány existující sémantické aplikace a jejích možnosti využití v čele s projektem znalostní báze několika německých univerzit - DBpedia. -- V poslední části práce jsou zmíněny filosofické konotace spojené s proměnou uživatelské praxe v rámci sémantického webu a dopad těchto skutečností na webovou komunitu a globální societu jako takovou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html