Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
La Francophonie de nos jours
Thesis title in thesis language (French): La Francophonie de nos jours
Thesis title in Czech: Současná frankofonie
Thesis title in English: Present Francophonie
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: francouzština
Department: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Supervisor: PhDr. Eva Kalfiřtová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.09.2009
Date of assignment: 21.09.2009
Date and time of defence: 21.09.2009 00:00
Date of electronic submission:21.09.2009
Date of proceeded defence: 21.09.2009
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Opponents: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zabývá dnešní frankofonií. Za cíl si klade propojit různé oblasti této problematiky a poskytnout o ní základní informace. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrána témata: vznik, vývoj, aktuální stav, poslání a úkoly Frankofonie; dále pak fenomén jménem francouzský jazyk, který je jedním z nejdůležitějších spojovacích článků členských států Frankofonie. Poslední kapitola je věnována frankofonním organizacím v České republice a možnostem studia francouzského jazyka.
Preliminary scope of work in English
The purpose of this thesis is to familiarize the reader with the francophonie, to describe the most important parts and link different areas that cover this issue.
Particular chapters analyze origin, development, current state, mission and objectives of the Francophonie. Moreover there is described French language, the phenomenon which serves as one of the most important link bars between members and participants of the Francophonie. Last chapter is focused on the many francophone organizations in the Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html