Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Ionty při 10 K - záchyt a chlazení
Thesis title in Czech: Ionty při 10 K - záchyt a chlazení
Thesis title in English: Ions at 10 K - confinement and cooling
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Guidelines
1) Studium literatury popisující záchyt nabitých částic a jejich chlazení.
2) Seznámení se s aparaturou a jejím ovládáním.
3) Měření charakteristické doby záchytu iontů v závislosti na podmínkách experimentu.
4) Vyhodnocení a porovnání naměřených dat.
References
[1] Ghosh P.K., Ion Traps, Clarendon Press, Oxford 1995, ISBN 978-0198539957.
[2] F.F. Chen, Základy fyziky plazmatu, Academia, Praha 1984.
[3] Smith I.W.M., Low temperatures and cold molecules, World Scientific Publishing, 2008, ISBN 978-1-84816-209-9.
[4] Další časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
V mezihvězdných oblacích plynu bylo v posledních letech detekováno velké množství uhlíkatých molekul a molekulárních iontů. Zatím je možnou pouze spekulovat, jestli tyto složité molekuly a jejich interakce mohly hrát významnou roli při formování biologických struktur. Pro studování mechanizmů jejich vzniku, je třeba pochopit kinetiku reakcí iontů a molekul ve velmi chladných podmínkách 5 ? 100 K.

V pražské laboratoři je právě sestavována aparatura pro studium chování iontů v prostředí, které odpovídá podmínkám v mezihvězdných oblacích plynu. Hlavní částí aparatury je past, ve které bude možno zachytit jednotlivé ionty při teplotách 10 ? 350 K.

Cílem práce bude studovat záchyt iontů a závislost jejich udržení v pasti na podmínkách experimentu. Při měřeních bude měněna především teplota pasti a elektrické potenciály udržující ionty. Nalezení vhodných podmínek umožní provedení dalších experimentů s ionty relevantními pro astrofyziku. Student bude mít možnost se na následujících experimentech podílet.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=126
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=126
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html