Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza vícerozměrných měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země
Thesis title in Czech: Analýza vícerozměrných měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země
Thesis title in English: Analysis of multidimensional measurements of electromagnetic waves in the
Earth's magnetosphere
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.10.2009
Date of assignment: 06.10.2009
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Date of electronic submission:24.05.2011
Date of submission of printed version:24.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Reviewers: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu vlastností vln hvizdového módu ve vnitřní magnetosféře Země.
2) Sepsání přehledu metod analýzy šíření vln v magnetosférickém plazmatu na základě měření více složek střídavého pole.
3) Návrh implementace metody pro zpracování měření více složek střídavého pole do programovatelného logického pole.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum Press, New York, 1984.
Firemní materiály ACTEL.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Na několika nedávných kosmických projektech byly vyvinuty přístroje pro měření více složek střídavého pole s vysokým rozlišením. Tato pokročilá měření vyžadují i nové metody zpracování a analýzy dat a souvisejících fyzikálních procesů, například vln hvizdového módu typu chorus. Cílem bakalářské práce je studium šíření vln v magnetosférickém plazmatu se zaměřením na implementaci nových metod zpracování do budoucího přístroje ELMAWAN pro družicový projekt RESONANCE připravovaného ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR. Součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=125
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=125
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html