Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Domy na půl cesty a problematika integrace mladých dospělých bez domova do společnosti
Thesis title in Czech: Domy na půl cesty a problematika integrace mladých dospělých bez domova do společnosti
Thesis title in English: Halfway Houses and the Problem of Integration of Young Adults without a Home into Society
Key words: náhradní rodinná péče, dětské domovy, domy na půl cesty
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.09.2009
Date of assignment: 15.09.2009
Date of electronic submission:25.06.2010
Date of proceeded defence: 14.09.2010
Course: Bachelor's Thesis (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Romana Šloufová
 
 
 
Guidelines
Život "opuštěných" dětí je nelehký nejen ve věku dítěte či dospívajícího, ale i po dosažení plnoletosti. Toto období, kdy se má jedinec postavit samostatně do života, provází řada úskalí. Institiuce "Domů na půl cesty" by měly napomoci k překlenutí prvního období po opuštění dětského domova. Cílem bakalářské práce bude nejprve charakterizovat instituci "Domů na půl cesty", její počátky a aktivity. Ve druhé rovině bude bakalářská práce sledovat názory, postoje a zkušenosti zřizovatele (ů) jednoho konkrétního "Domu na půl cesty" a reflexi působení tohoto zařízení z pohledu jeho klientů. Metodicky se bude práce vedle odborné literatury, předpisů, vyhlášek a dokumentů opírat o vlastní terénní výzkum, zejména pak o polostandardizované rozhovory se zakladateli "Domu na půl cesty" a jeho obyvateli.
References
Kovařík, J. a kol.: Náhradní rodinná péče v praxi. Portál, Praha 2004.
Kolektiv autorů" Start do života, VŠE Praha 2008.
Gottwaldová, M. a kol.: Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života, Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim 2006.
Folda, J. a kol.: Následná péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v ČR - situační analýza - prezentace z mezinárodní konference 25.-26.6.2009.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html