Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Alternativy nejmenších čtverců
Thesis title in thesis language (Slovak): Alternativy nejmenších čtverců
Thesis title in Czech: Alternativy nejmenších čtverců
Thesis title in English: Least Squares Alternatives
Key words: základní metoda nejmenších čtverců, metoda dátovo nejmenších čtverců, orgtogonální metoda nejmenších čtverců, metoda nejmenších vážených čtverců, metoda useknutých nejmenších čtverců
English key words: ordinary least squares, data least squares, total least squares, least weighted squares, least trimmed squares
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.09.2012
Date of assignment: 26.09.2012
Confirmed by Study dept. on: 04.12.2012
Date and time of defence: 25.06.2013 00:00
Date of electronic submission:21.05.2013
Date of submission of printed version:23.05.2013
Date of proceeded defence: 25.06.2013
Reviewers: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Nejmenší čtverce jsou jedna ze základních metod pro odhadování neznámých parametrů v regresních modelech. Byly navrhnuty jejich různé alternativy, rozšíření a zobecnění. Cílem práce je sumarizovat některé doposud známé přístupy, vycházející z nejmenších čtverců, případně navrhnout další možné varianty. Nastudované metody budou aplikovány v simulační studii a taktéž na reálná data.

References
[1] C. R. Rao, H. Toutenburg, A. Fieger, C. Heumann, T. Nittner, S. Scheid: Linear Models: Least Squares and Alternatives. Springer Series in Statistics, 1999
[2] S. van Huffel, J. Vandewalle: The Total Least Squares Problem: Computational Aspects and Analysis. SIAM, Philadelphia, PA, 1991

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html