Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu
Thesis title in Czech: Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu
Thesis title in English: Ray-tracing simulations of electromagnetic waves in magnetospheric plasmas
Key words: vlny v plasmatu, ray tracing, magnetosféra, geometrická optika, simulace
English key words: waves in plasmas, ray tracing, magnetosphere, geometrical optics, simulations
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.10.2009
Date of assignment: 07.10.2009
Date and time of defence: 11.09.2012 00:00
Date of electronic submission:07.08.2012
Date of submission of printed version:03.08.2012
Date of proceeded defence: 11.09.2012
Reviewers: Mgr. Daniel Kouba, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu metod pro studium šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu.
2) Studium dostupných programů pro simulaci šíření elektromagnetických vln a jejich úprava
pro zahrnutí efektů horkého plazmatu.
3) Analýza vybraných případů měření vln hvizdového módu umělými družicemi CLUSTER a družice Polar.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics,
Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Elektromagnetické vlny se v magnetosférickém plazmatu často šíří na velké vzdálenosti a nesou informaci o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku a o parametrech prostředí, kterým se šíří. Simulace jejich šíření jsou tak důležitým prostředkem výzkumu magnetosféry Země a její dynamiky.
Součástí bakalářské práce je studium metod pro studium šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu, doplněné zdokonalením existujících postupů a jejich použitím pro analýzu dat umělých družic, například družic CLUSTER Evropské kosmické agentury a družice Polar (NASA). Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které jsou generovány elektromagnetické vlny ve hvizdovém módu a k objasnění statistických vlastností jejich šíření. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=123
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=123
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html