Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Úskalí techniky v atletických vícebojích žen
Thesis title in Czech: Úskalí techniky v atletických vícebojích žen
Thesis title in English: Technique Problems in Women Combined Events
Key words: disciplína, víceboj, sedmiboj, sportovní technika, sportovní trénink
English key words: event, combined event, heptathlon, sport technique, athletic training
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Atletika (51-600100)
Supervisor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.07.2009
Date of assignment: 10.02.2011
Date and time of defence: 04.05.2011 13:00
Venue of defence: seminární místnost katedry atletiky
Date of electronic submission:14.04.2011
Date of submission of printed version:14.04.2011
Date of proceeded defence: 04.05.2011
Reviewers: Mgr. Petr Krátký
 
 
 
References
1. DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha : Univerzita Karlova, 1992. ISBN 80-7066-257-3
2. IHRING, A., IGRING, P. Atletika – viacboje. Bratislava: Šport, 1979. s. 116
3. JACKSON, A. S., CSIKSZENTMIHALYI, M. Flow in sports. Champaign, IL: Human Kinetics, 1999
4. JÓN, J., RYBA, J. Sedmiboj. In RYBA, J. a KOLl. Atletické víceboje. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-584-X
5. KNĚNICKÝ, K. A KOL. Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN 1974, s. 276
6. KOUKAL J., VINDUŠKOVÁ J. Atletika - Viacboje (Víceboje). In KUCHEN, A. a kol.: Teória a didaktika atletiky. Bratislava : SPN, 1987, s. 321-337.
7. MILLEROVÁ, V. Překážkový běh mužů na 110 m a žen na 100 m. In MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2001. s. 48 - 109, ISBN 80-7033-570-X
8. NOVÁK, A., ŠIMON. J.: Hod oštěpem. In KNĚNECKÝ, K. a kol. Technika lehkoatletických disciplín. Praha : SPN, 1974, s. 226 – 239
9. RYBA, J. a KOL. Atletické víceboje. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-584-X
10. ŠIMON, J. Základy atletického tréninku. Praha : Karolinum, 1994 s. 8-9. ISBN 80-7066-984-5.
11. VINDUŠKOVÁ, J. Sedmiboj ženy. Základní programový materiál pro oblast vrcholového sportu. Ústřední výbor ČSTV: Praha, 1984
12. VINDUŠKOVÁ, J. aj. (editor) Atletické víceboje. Sborník vědecké konference. Praha: Casri 2002.
13. VINDUŠKOVÁ, J., SKRUŽNÁ, M. Vrhačské dovednosti mladých atletek vícebojařek. Příspěvek vědecké konference. In Sborník atletické vědecké konference 2010. Praha: UK FTVS, 2010. s. 97-105.
14. VINDUŠKOVÁ, J., KOUKAL, J. Trénink vícebojů. In VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. s. 193-201. ISBN 80-7033-770-2.
Preliminary scope of work
Rozbor technického provedení jednotlivých technických disciplín sedmiboje žen v podání závodnice Jany Korešové a vypozorování chyb v technice disciplín.
Preliminary scope of work in English
Describe and find out the mistakes of technique in each technical event of heptathlon.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html