Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza aurorálního sykotu z měření umělých družic
Thesis title in Czech: Analýza aurorálního sykotu z měření umělých družic
Thesis title in English: Analysis of auroral hiss using spacecraft measurements
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author:
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu aurorálního sykotu
2) Studium přístrojového vybavení družic CLUSTER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://os.matfyz.cz/PRASSADCO/).
3) Analýza měření aurorálního sykotu zaznamenaných družicemi CLUSTER.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Aurorální sykot jsou elektromagnetické vlny šířící se kosmickým plazmatem nad oblastmi vzniku polárních září (tzv. aurorálními oblastmi). Tyto vlny vznikají ve výšce 2 až 4 poloměrů Země na frekvencích stovek Hz až desítek kHz. Pro jejich detekci je vhodné používat družice s polární dráhou letu. Po převedení zaznamenaného elektrického signálu na akustický vzniká příznačný syčivý zvuk, podle toho také vznikl název aurorální sykot (angl. auroral hiss).

Součástí bakalářské práce je studium dat zaznamenaných družicemi CLUSTER evropské kosmické agentury. Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které je aurorální sykot pozorován a k objasnění statistických vlastností jeho šíření. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=95
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=95
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html