Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnání metod intervalového lineárního programování
Thesis title in Czech: Porovnání metod intervalového lineárního programování
Thesis title in English: Comparison of methods in interval linear programming
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.10.2013
Date of assignment: 30.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 05.11.2013
Guidelines
Úlohou intervalového lineárního programování rozumíme množinu úloh lineárního programování, v nichž parametry nabývají hodnot z daných intervalů. Jedním z cílů tohoto problému je najít extrémní meze, ve kterých se nabývají optimální hodnoty jednotlivých lineárních programů. To lze řešit různými metodami, např. dekompozicí na exponenciálně mnoho lineárních programů (Fiedler et al, 2006), metodami globální optimalizace (Hansen & Walster, 2004) či nehladké nekonvexní optimalizace.

Student porovná na vhodných datech a ve vhodném prostředí praktickou časovou složitost několika metod intervalového lineárního programování a provede závěry. Součástí práce může být i implementace jedné či více metod.
References
M. Fiedler et al.: Linear Optimization Problems with Inexact Data, Springer, 2006.
E. Hansen, G.W. Walster: Global optimization using interval analysis, 2nd ed., Marcel Dekker, 2004.
C.A. Floudas, P.M. Pardalos: Encyclopedia of Optimization, Springer, 2009.

A další literatura dle uvážení vedoucího.
Preliminary scope of work
Cílem je praktické porovnání několika možných přístupů k určení množiny optimálních hodnot pro úlohu lineárního programování, v níž parametry mohou nabývat hodnot z daných intervalů.
Preliminary scope of work in English
The aim is practical comparison of diverse approaches for determining optimal value range in interval linear programming (family of linear programs in which parameters vary in given intervals).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html