Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Historická antropologie snu
Thesis title in Czech: Historická antropologie snu
Thesis title in English: Historical anthropology of dreams
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.06.2009
Date of assignment: 30.06.2009
Date of electronic submission:30.06.2009
Date of proceeded defence: 30.06.2009
Course: Defence of M.A. Thesis (YM4A1004)
Reviewers: PhDr. Roman Zaoral
 
 
 
Preliminary scope of work
Esej na téma historická antropologie snu je spíše teoreticky zaměřenou prací, která se snaží sny nazírat netradičně jako předmět zájmu historicko antropologických úvah, se zaměřením na středověk. Zpracovává různé teorie snů od antiky po osvícenství, rovněž s přihlédnutím k psychoanalýze respektive analytické psychologie 20. století, dále se věnuje především středověkému pojetí snů, vizí. Analytická část práce se zabývá prorockými sny arcibiskupa Jana z Jenštejna (14. století).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html